lid worden

LID WORDEN

 

Een jaar lid zijn van Campina Curling kost €300. Al het materiaal (stenen, bezems, sliders) staat ter uwer beschikking. Alle acitviteiten zijn verzekerd.

 

Lid worden kan door volgende gegevens door te mailen :

 

* naam

* adres

* woonplaats

* geboortedatum

* telefoonnummer/GSM

* email

 

Het verschuldigde bedrag moet gestort worden op rekeningnummer BE64 9730 9276 2952 (BIC: ARSPBE22) met vermelding van naam en seizoen 2018-2019.

 

Je kan tot 25€ terug krijgen van je ziekenfonds. Je kan het aanvraagformulier hier downloaden.

 

 

 

 

Ons emailadres: info@campinacurling.be